Projekt ZPR PWr

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej prowadzi spotkania realizowane w ramach projektu  „ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej” nr.: POWR.03.05.00-00-Z301/17, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju, Działanie 3.5.  Kompleksowe programy szkół wyższych.

Kto może skorzystać z projektu?

– studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia PWr, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry.

W ramach projektu możesz:

– skorzystać z doradztwa zawodowego i szkoleń

– wziąć udział w warsztatach biznesowych

Zapraszamy na indywidualne konsultacje poprzez umówienie się na spotkanie z doradcą tutaj. Terminy spotkań grupowych będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej w zakładce Wydarzenia.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://zpr.pwr.edu.pl/

Weź udział – zapisz się na spotkanie z doradcą lub szkolenie !!!