Elektromont S.A. 1055 views

Follow
Something About Company

Historia Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze rozpoczęła się 30 marca 2001 roku – zawiązana została wtedy spółka pod nazwą Elektromont Alfa Sp. z o.o.
Od początku istnienia Spółki głównym przedmiotem działalności było wykonywanie instalacji elektrycznych w budownictwie.

30.09.2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Spółki przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 w Jeleniej Górze.

Realizacja kontraktów odbywa się głównie w Polsce zachodniej, chociaż wykonujemy także projekty zlokalizowane w Warszawie , Lublinie , Tarnowie czy na Górnym Śląsku.

Kontrahenci Elektromont S.A. to największe firmy z branży budowlanej, deweloperskiej i przemysłowej w Polsce : Skanska , Strabag, Volkswagen, Budimex , CCC, Bosch, Mostostal, Toyota ,Takenaka , Echo Investement , Nestle , Mirbud czy Mostostal Warszawa.

Wśród inwestycji zrealizowanych przez Elektromont S.A. , oprócz projektów standardowych ,  były także obiekty specjalistyczne typu muzea objęte ochroną konserwatora zabytków,  farmy wiatrowe , oczyszczalnie ścieków , obiekty medyczne, biurowce dedykowane dla firm z branży IT z certyfikatami BREEAM, oświetlenie lotniska cywilnego i składy chemikaliów.  Realizujemy również modernizacje zakładów przemysłowych  będących w ciągłej eksploatacji.


Languages ​​we speak Polish, English
The opportunity to complete internships Yes
Employee prospects Możliwość uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami elektrycznymi. Realizowanie zadań Inżyniera budowy w doświadczonym zespole, który pozwala na uzyskanie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności podczas wykonywania instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Po uzyskaniu uprawnień budowlanych samodzielne prowadzenie budowy jako Kierownik robót oraz zarządzanie podległym personelem. Docelowo zarządzanie budową jako Kierownik kontraktu.
Gallery
*

Nothing Found

Company Information
Connect with us