Polityka prywatności z klauzulą informacyjną RODO

Polityka prywatności z klauzulą informacyjną RODO

 

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej (PWr) zarządza „Serwisem Biura Karier Politechniki Wrocławskiej” (biurokarier.pwr.edu.pl).

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o tym, kiedy i w jaki sposób PWr (Administrator danych) może przetwarzać dane osobowe dotyczące Ciebie jako Użytkownika Serwisu oraz do czego są one wykorzystywane w praktyce. Dostarczamy tu też informacji o prawach osoby, której dane dotyczą.

 

 

Tożsamość administratora

 

O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które podajesz decyduje administrator, którym jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27.

 

 

Dane kontaktowe administratora

 

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz i dane umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Kontakt w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych (wprost z Biurem Karier zarządzającym Serwisem) oraz w celu skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych – możliwy jest pocztą elektroniczną na adres: biurokarier@pwr.edu.pl a także drogą telefoniczną: 71 320 45 17.

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl

 

 

Udostępnianie danych osobowych nie dotyczących Ciebie

 

Udostępnienie nam przez Ciebie cudzych danych osobowych jest dopuszczalne tylko jeśli masz na to udokumentowaną zgodę osoby, której dane dotyczą. Prosimy żebyś podając nam cudze dane zastosował rozsądne środki w celu poinformowania osób, których te dane dotyczą o zasadach określonych w tej polityce.

 

 

Strona internetowa Biura Karier i prywatność

 

Pliki „cookies” (tj. pliki tekstowe umieszczane na komputerze podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej) są przetwarzane na naszej stronie www.biurokarier.pwr.edu.pl. Większość przeglądarek internetowych rozpoznaje takie przetwarzanie i pozwala odmówić lub zaakceptować dzielenie się tymi plikami. 

Pliki cookie są używane przede wszystkim w celu podniesienia komfortu korzystania z Internetu. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, aby przeglądać lub pobierać informacje, takie jak raporty badawcze lub artykuły, większość z gromadzonych przez nas informacji ma charakter wyłącznie statystyczny (np. domena, z której korzystasz z Internetu, data i godzina wejścia na naszą stronę oraz adres strony internetowej, z której link jest bezpośrednio powiązany z naszą witryną). Nie używamy plików w celu identyfikacji osób korzystających z naszych witryn. Używamy ich, aby nasza witryna były bardziej użyteczna i atrakcyjne dla Ciebie. Jeśli chciałbyś skorzystać z funkcjonalności Serwisu Biura Karier konieczne będzie podanie danych osobowych.

 

 

Linki do stron internetowych podmiotów i osób trzecich

 

Nasz system informatyczny i strona internetowa mogą czasami zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Te inne strony internetowe nie podlegają naszej polityce prywatności ani naszym procedurom. Zdecydowanie namawiamy do ostrożnego korzystania z takich witryn i zapoznawania się z zasadami chroniącymi prywatność stosowanymi przez te podmiotyPWr co do zasady nie popiera i praktykuje ogólnego zatwierdzania czy zgody domyślnej na korzystanie z czyichkolwiek usług i nie zaleca korzystania z usług lub produktów oferowanych na stronach internetowych osób trzecich.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie Biura Karier 

 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu. Podanie danych osobowych jest niezbędne do pełnego korzystania z Serwisu (newsletter, dostęp do publikacji Profilu Pracodawcy, Profilu Kandydata, ofert pracy, praktyk, i stażu, możliwość przeglądania bazy kandydatów czy bazy pracodawców).

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu dotyczy też osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Cele, dla których Administrator danych (poprzez Biuro Karier PWr) gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe 

  1. Biuro Karier PWr gromadzi, przechowuje, wykorzystuje dane osobowe w takich celach jak:
   1. przyjmowanie zgłoszeń oraz zarządzania ofertami pracy, praktyk, staży w celu ich publikacji na portalu Biura Karier PWr;
   2. wysyłka newslettera (jeżeli podczas rejestracji Użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie i później jej nie wycofał);
   3. tworzenie dla własnych celów statystyk z Serwisu dotyczących m.in. liczby zarejestrowanych Pracodawców, Kandydatów, liczby ofert, praktyk, staży  itp.;
   4. umożliwienie bezpośredniej komunikacji między Pracodawcą a Kandydatem – Pracodawcy oraz kandydaci zarejestrowani w Serwisie Biura Karier PWr mogą przeszukiwać bazy oraz kontaktować się za pomocą wewnętrznego komunikatora w Systemie;
   5. umożliwienie bezpośredniej komunikacji między  Kandydatem a doradcami zawodowymi Biura Karier w celu umawiania spotkań  z zakresu doradztwa zawodowego;
   6. przeprowadzania analiz oferty Biura Karier i potrzeb jej odbiorców w celu dostosowywania usług;
   7. prowadzenie działań marketingowych w zakresie promocji zatrudnienia i promowanie usług Biura Karier wśród społeczności Politechniki Wrocławskiej
  2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą do momentu usunięcia konta a w przypadku subskrypcji newslettera – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest ich zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
  4. Rejestrując się do bazy:
   1. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie a w tym także przechowywanie danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską.
   2. Powinieneś zapoznać się uważnie z klauzulą informacyjną, zawierającą informacje na temat naszych celów i zasad przetwarzania danych osobowych.
  5. Podczas rejestracji do Serwisu samodzielnie ustalasz swój login oraz hasło i zobowiązujesz się do ochrony tych instrumentów przed dostępem osób trzecich.

 

 

Jak możesz skorzystać ze swoich praw związanych z Twoimi danymi osobowymi 

 

Jako Użytkownik Serwisu Biura Karier, którego dane osobowe są przetwarzane w Serwisie Biura Karier PWr możesz skorzystać z: 

  1. prawa żądanie dostępu do swoich danych osobowych,
  2. prawa do sprostowania danych osobowych,
  3. prawa do usunięcia danych osobowych,
  4. prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest konieczne do rejestracji oraz korzystania z funkcjonalności Serwisu. Również odrębna zgoda na przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera jest w pełni dobrowolna. Zgoda taka może być cofnięta w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie właściwego okienka (checkbox). Wycofanie zgody na otrzymywanie newslettera również następuje poprzez odznaczenie właściwego okienka (checkbox).
 2. Możesz zażądać realizacji swych praw, poprzez przesłanie wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biurokarier@pwr.edu.pl. Możesz też we własnym zakresie dokonać sprostowania danych osobowych, oraz samodzielnie je usunąć.
 3. Jeśli nie będziesz chciał korzystać już z usług Serwisu Biura Karier możesz samodzielnie usunąć konto założone w Serwisie, poprzez przycisk „Usuń konto”. Dane powiązane z kontem zostaną usunięte. Jeśli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych również w innej nie budzącej wątpliwości (np. co do autorstwa tego żądania) formie będzie to równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z  Serwisu a dane zostaną usunięte.

 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W naszym kraju jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193, Warszawa. 

 

 

Przechowywanie i bezpieczeństwo 

 

Politechnika Wrocławska przetwarza dane osobowe w formie elektronicznej i papierowej a także stosuje procedury dotyczące wykonywania kopi zapasowych. PWr stosuje niezbędne środki i instrumenty w celu ochrony danych osobowych  przed nieautoryzowanym użyciem, dostępem, ujawnieniem i zmianą. 

Politechnika Wrocławska przechowuje dane zebrane w Systemie w formie elektronicznej na wewnętrznych serwerach lub w chmurze bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. 

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie pracownicy uczelni, którym taki dostęp jest niezbędny w ramach pełnionej funkcji lub do wykonania zadania, a także podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.