GGT Solutions 175 views

Follow
Something About Company

GGT Solutions S.A. ( Dawniej PPI Chrobok S.A.) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i wykonywania specjalistycznych robót inżynieryjno-budowlanych nieprzerwanie od 1991 roku.

Zakres działalności przedsiębiorstwa obejmuje wykonywanie robót związanych z zabezpieczaniem głębokich wykopów ścianką szczelną z grodzic stalowych w większości dostępnych typoszeregów oraz przy pomocy pali wierconych i kolumn jet-grouting. Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą w realizacji przekroczeń sieciami gazowymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi i kablowymi przeszkód w technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD) o średnicach do 1000 mm, przewiertów i przecisków poziomych o średnicach do 3000 mm, mikrotunelowania o średnicach do 1600 mm. Ponadto firma posiada doświadczenie w wykonywaniu mikropali, kotew oraz gwoździ gruntowych. GGT Solutions S.A. oferuje także wbijanie rur i kształtowników stalowych dla potrzeb tymczasowych podpór mostowych lub dla ścianek berlińskich. W gamie oferowanych usług przez naszą firmę posiadamy również wykonywanie pali przemieszczeniowych FDP oraz CFA oraz przesłon przeciw filtracyjnych.

 

GGT Solutions S.A. dysponuje także własnym biurem projektowym. Firma zatrudnia ponad dwustu pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych.


Languages ​​we speak Polish, English
The opportunity to complete internships Yes
The possibility of carrying out a student project Yes
Possibility of completing the diploma thesis Tectonics
Gallery
*

Nothing Found

Company Information
    Total Jobs 0
  • Branża Construction
  • Company size Over 250 employees
  • Address Jaskółek 10, 43-215 Studzienice
Connect with us