GRUPA LOTOS 227 views

Follow
Something About Company

Naj nie bierze się znikąd. Za sukcesem Grupy LOTOS stoi sztab specjalistów, pełne pasji zespoły i zaangażowani pracownicy. Dzięki najnowocześniejszym instalacjom w Europie nasza firma przerabia ponad 10 mln ton ropy rocznie. Jesteśmy liderem branży paliwowej, dbamy o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, jako jeden z najlepszych pracodawców w Polsce cenimy wiedzę i doświadczenie każdego pracownika. Zostań częścią firmy, która naprawdę ma znaczenie.

Cenimy otwartą komunikację, umiejętność współpracy oraz partnerskie relacje między kadrą kierowniczą i pracownikami.
Nasze zespoły są zaangażowane w liczne aktywności kulturalne, sportowe oraz wolontariat pracowniczy. Jako pracodawca oferujemy możliwość zdobycia i rozwoju umiejętności zawodowych. Wspólnie chcemy budować kulturę dzielenia się wiedzą i otwartości.

DOŁĄCZ DO KULTURY INNOWACYJNOSCI
Inspirujemy się nawzajem
POSZUKUJEMY ZŁÓŻ TALENTÓW
Twoja energia i pomysły będą miały wpływ na rozwój naszego biznesu
PRACUJEMY Z PASJĄ
Rozwijaj się w inspirującym środowisku, otaczaj się pasjonatami
PRZESTRZEŃ DLA FACHOWCÓW – OTWARTOŚĆ DLA POTENCJAŁU
Cenimy wiedzę i doświadczenie każdego pracownika
DOŁĄCZ DO NAJ!


Languages ​​we speak Polish
The opportunity to complete internships Yes
Gallery
*

Nothing Found

Company Information
Connect with us