GSBK Biuro Konstrukcyjne 1234 views

Follow

This company has no active jobs

GSBK Biuro Konstrukcyjne

About Us

GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE działa nieprzerwanie, choć pod różnymi nazwami (Exit s.c., GSB Biuro Konstrukcyjne, Biuro Konstrukcyjne), od roku 1992. Jej filarem i głównym założycielem był dr hab. inż. Jan Grabacki, prof. PK, długoletni pracownik naukowy i dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, a następnie także Krakowskiej Szkoły Wyższej (obecnie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego).

Rok 1998 stał się początkiem ścisłej współpracy profesora Jana Grabackiego oraz mgr inż. Mariusza Szefera. Następne miesiące działalności przyniosły przekształcenie firmy, której nazwę i logo – z niewielkimi modyfikacjami – utrzymano do dzisiaj.
W roku 1999 zespół pracowników stanowiło kilkoro absolwentów elitarnych kierunków Politechniki Krakowskiej: Mechaniki Komputerowej oraz Teorii Konstrukcji Inżynierskich. Biuro stale się rozwijało i zdobywało nowe doświadczenia, podejmując się wielu interesujących, nietypowych, a czasem nawet karkołomnych projektów. Przytłaczająca większość z nich została zrealizowana, świadcząc dziś o renomie firmy.

Aktualnie firma może poszczycić się wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, dobraną starannie spośród studentów i doktorantów profesora Jana Grabackiego, a zatem ze specjalistów gotowych do rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych zadań stawianych przez Inwestorów.

Od roku 2007, po śmierci profesora Jana Grabackiego, właścicielami GSBK Biura Konstrukcyjnego zostali: Mariusz Szefer, Magda Grabacka – Kilarska, Przemysław Ruchała oraz Jarosław Zdeb. Kontynuują oni wraz z pracownikami dzieło Profesora. Od tego roku zakres działalności firmy poszerzony został o projektowanie architektoniczne.

Obecnie firma zatrudnia na stałe wielu absolwentów Polskich Uczelni Technicznych. Odpowiednie zarządzanie i profesjonalna logistyka zapewniają staranne i terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań. Potwierdzeniem możliwości i rekomendacją GSBK Biura Konstrukcyjnego jest długa lista realizacji, z których wiele stanowi obecnie wizytówkę Krakowa i wielu innych miast Polski.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Specjalizujemy się w projektowaniu konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych oraz tradycyjnych konstrukcji murowych. Doświadczenie, warsztat pracy oraz ciekawość wyzwań sprawia, że podejmujemy się wszelkiego rodzaju projektów, każdorazowo optymalizując przyjęte rozwiązania zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Stale poszerzamy naszą wiedzę, wykorzystując najnowsze technologie w dziedzinie konstrukcji.

Projektując współpracujemy z wieloma wiodącymi firmami specjalistycznymi działającymi w dziedzinach pokrewnych, takich jak: geotechnika, nowoczesna technika mocowań, ochrona przeciwpożarowa.

EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNE

Wykonujemy profesjonalne ekspertyzy konstrukcyjne. Nasza firma posiada specjalistyczny sprzęt pozwalający na wykonanie nieinwazyjnych pomiarów wytrzymałości betonu oraz przebiegu, głębokości położenia i średnicy zbrojenia. Badania takie pozwalają na zweryfikowanie wytrzymałości wykonanych (lub istniejących – przy braku dokumentacji archiwalnej) elementów konstrukcji żelbetowych, sprawdzenie rzeczywistej grubości otuliny zbrojenia, co ma również znaczenie przy badaniu odporności ogniowej konstrukcji.

Office Photos