Novasell sp. z o.o. 310 views

Follow
Something About Company

Novasell Sp. z o.o. została założona w 2016 r., początkowo jako przedsiębiorstwo handlowe zajmujące się sprzedażą farb przemysłowych (farby antykorozyjne i ogniochronne). Spółka powstała w celu uzupełnienia działalności spółki matki – M+M Inwestyn – wiodącego na rynku krajowym realizatora usług w zakresie biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stalowych i obiektów. W 2018 r., dzięki znajomości rynku i posiadanej wiedzy, Zarząd firmy podjął decyzję o próbie opracowania własnych rozwiązań produktowych w zakresie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 2019 r. spółka realizuje projekt B+R pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wartość całkowita projektu wynosi 12 mln złotych, w tym ponad 9 mln stanowi dofinansowanie UE.
Projekt obejmuje opracowanie:

1. Farby ochronnej o podwyższonych własnościach termoizolacyjnych,
2. Pigmentu, polepszającego własności termoizolacyjne farby ochronnej,
3. Oprogramowania do optymalizacji użycia materiału ognioochronnego.


Languages ​​we speak Polish, English
The opportunity to complete internships Yes
The possibility of carrying out a student project Yes
Possibility of completing the diploma thesis Research and development, Tectonics, Chemistry, IT - Software development, Motoring, Design, construction
Gallery
*

Nothing Found

Company Information
Connect with us