PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. 200 views

Follow
Something About Company

O NAS:

Firma PBW inżynieria Sp. z o.o. powstała w 2015 roku. Kontynuowane są w niej bogate tradycje i umiejętności znanych inżynierów dolnośląskich. Jej filary tworzą rzeczoznawcy, projektanci kierownicy budów i inspektorzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie inżynierii lądowej oraz wodnej. Działania kadry zarządzającej wspierane są przez młode energiczne osoby, biegłe w nowoczesnych technologiach komputerowych.

 

NASZA MISJA:

Kluczem naszego sukcesu jest umiejętność szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku, trafny dobór sposobów realizacji powierzonych zadań, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ciągłe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Tworzymy partnerskie relacje poprzez indywidualne podejście do klienta. Wspólna pasja tworzenia łączy nas w dążeniu do celu.

 

NASZE CELE:

  • Silna pozycja na krajowym rynku budownictwa inżynieryjnego.
  • Szeroka współpraca z podmiotami zagranicznymi.
  • Promowanie i stosowanie innowacyjnych technologii w budownictwie.
  • Wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym.
  • Rozwinięcie współpracy ze środowiskiem naukowym i akademickim.

Languages ​​we speak Polish, English
The opportunity to complete internships Yes
The possibility of carrying out a student project Yes

Nothing Found

Company Information
Connect with us