PGNiG GAZOPROJEKT S.A. 593 views

Follow
Something About Company

PGNiG GAZOPROJEKT S.A. to doświadczona firma projektowa wyspecjalizowana w projektowaniu infrastruktury paliwowo – energetycznej. Od niemal 70 lat nieprzerwanie pracujemy na rzecz rozbudowy krajowego systemu gazowego i paliwowego. Projektujemy strategiczne obiekty związane z wydobyciem, przesyłem, dystrybucją, magazynowaniem oraz przetwórstwem gazu ziemnego a także przesyłem i magazynowaniem paliw płynnych. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania technologiczne, mając na uwadze dobro środowiska naturalnego.

Dążymy do tego, aby być wiodącym dostawcą usług projektowych i konsultingowych dla strategicznych inwestycji infrastrukturalnych. Współpracujemy z potentatami na rynku usług inżynierskich i robót budowlanych.

Chcemy zapewniać naszym Klientom kompleksowe usługi na takim poziomie jakości, która będzie dla nich gwarancją osiągania celów biznesowych.

Obecnie zatrudniamy niemal 180 osób, z czego ponad 80% to doświadczony zespół inżynierów, w dużej części uprawnionych projektantów będących członkami wielu organizacji branżowych. Ambicją naszej firmy jest bycie optymalnym miejscem pracy dla projektantów, dostarczającym wyzwań inżynierskich ale także narzędzi i możliwości rozwoju zawodowego w stabilnej organizacji.

Spółka działa w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG S.A.


Languages ​​we speak Polish
The opportunity to complete internships Yes
The possibility of carrying out a student project Yes

Nothing Found

Company Information
    Total Jobs 0
  • Branża Design, construction
  • Company size Up to 250 employees
  • Address ul. Strzegomska 55a 53-611 Wrocław
Connect with us