QSense Paweł Olszewski 53 views

Follow
Something About Company

Wyznaczamy nowe podejście do zapewnienia i wsparcia jakości w przedsiębiorstwach.

Jesteśmy zespołem inżynierów oraz specjalistów z różnych dziedzin przemysłu, posiadających wieloletnie doświadczenie w branży kontroli jakości, logistyki i lean manufacturing. Żadne
z nas nie było nigdy w pełni zadowolone z usług firm zewnętrznych, działających w tych obszarach. Dlatego w 2015 roku założyliśmy QSense i wypracowaliśmy własne, właściwe i skuteczne podejście do aspektu kontroli jakości.


The opportunity to complete internships Yes

Nothing Found

Company Information
    Total Jobs 0
  • Branża Motoring
  • Company size Over 250 employees
  • Address ul. Żmigrodzka 81/206, 51-112 Wrocław
Connect with us