Propozycje

Propozycja 1

Tomasz Stankiewicz

Zapraszam studentów wydziałów

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8 W9, W10, W11, W12, W13, W14, W15, W16

Michał Rudowicz

🇬🇧 mentoring available in English
Zapraszam studentów wydziałów:

W4, W8

Przemek Wydra

🇬🇧 mentoring available in English
Students of faculties are very welcome:

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, W14, W15, W16

Propozycja 2

Tomasz Stankiewicz

Zapraszam studentów wydziałów

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8 W9, W10, W11, W12, W13, W14, W15, W16

Michał Rudowicz

🇬🇧 mentoring available in English
Zapraszam studentów wydziałów:

W4, W8

Przemek Wydra

🇬🇧 mentoring available in English
Students of faculties are very welcome:

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, W14, W15, W16

Propozycja 3

Propozycja 4

Propozycja 5

Propozycja 6

Propozycja 7