Research and reports

W związku z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy Biuro Karier, jak co roku, postanowiło zbadać oczekiwania studentów Politechniki Wrocławskiej wobec pierwszego pracodawcy.

Na podstawie przeprowadzonego badania możemy dowiedzieć się jakie warunki płacowe oraz pozapłacowe przyszli pracownicy cenią sobie najbardziej, co stanowi o atrakcyjności ofert pracy i jakie jest ich źródło pozyskiwania. Celem drugiej części badania było wyłonienie Pracodawcy najbardziej przyjaznego i otwartego w oczach studentów Politechniki Wrocławskiej. Dlatego respondenci zostali również poproszeni o wskazanie swojego wymarzonego Pracodawcy, u którego chcieliby w przyszłości pracować. Pracodawcy, który według nich umożliwia studentom największy rozwój.

 

Raport Mój Idealny Pracodawca 2023 POBIERZ

Omówienie wyników w formie prezentacji