Student internships

Information about how to organize and complete student internships can be found on the websites of your faculty.

Wydział Architektury

https://wa.pwr.edu.pl/studenci/studia-i-stopnia-2/procedury

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

https://wbliw.pwr.edu.pl/studenci/praktyki

Wydział Chemiczny

https://wch.pwr.edu.pl/studenci/praktyki-studenckie

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

https://wit.pwr.edu.pl/studenci/praktyki-i-praca

Wydział Elektryczny

https://weny.pwr.edu.pl/studenci/praktyki-zawodowe

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

https://wggg.pwr.edu.pl/studenci/praktyki-i-praca

Wydział Inżynierii Środowiska

https://wis.pwr.edu.pl/studenci/dydaktyka/praktyki-zawodowe

Wydział Zarządzania

https://wz.pwr.edu.pl/studenci/organizacja-toku-studiow/praktyki-studenckie

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

https://wme.pwr.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia/praktyki-zawodowe

Wydział Mechaniczny

https://wm.pwr.edu.pl/studenci/praktyki-zawodowe

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

https://wppt.pwr.edu.pl/studenci/praktyki-i-praca

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

https://wefim.pwr.edu.pl/studenci/studia-1-i-2-stopnia/praktyki-studenckie

Wydział Matematyki

https://wmat.pwr.edu.pl/studenci/studia/praktyki

Wydział Medyczny