35 Akademickie Targi Pracy

Termin: 17.11.2021

Strona wydarzenia: https://akademickietargipracy.pl/

Targi Pracy są cyklicznym projektem Fundacji Manus oraz Biura Karier Politechniki Wrocławskiej. ATP są skutecznym i sprawdzonym sposobem wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań pomiędzy Pracodawcami a Środowiskiem Akademickim. Celem wydarzenia jest umożliwienie Studentom i Absolwentom odnalezienia się na współczesnym i dynamicznym rynku pracy, a także wsparcie Pracodawców w pozyskiwaniu kandydatów.

35 edycja ATP planowana jest w formie hybrydowej z modułem on-line na dedykowanej platformie oraz modułem stacjonarnym w budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej.