Instrukcja dla Mentora

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE MENTORINGOWYM PROGRAMEM ROZWOJOWYM

Poniżej znajduje się instrukcja obsługi konta Mentora.

1. Wypełnij biogram

W lewym menu wybierz zakładkę Biogram, a następnie kliknij w przycisk Stwórz biogram.

Następnie wypełnij wyświetlony Biogram i zapisz zmiany.

2. Poczekaj na zatwierdzenie

Po wypełnieniu Biogramu należy poczekać na zatwierdzenie go przez administratora.

Po zatwierdzeniu kandydatury Biogram będzie widoczny dla studentów na stronie Biura Karier.

3. Edycja biogramu

W każdej chwili możesz edytować swój Biogram, jednak pamiętaj, że każda zmiana będzie wymagała ponownego zatwierdzenia przez administratora.

4. Weryfikacja Mentee

Oczekuj na zgłoszenia studentów – Lista Mentee.

Gdy Twój Biogram jest widoczny dla studentów, a konto aktywne, oczekujesz wypełnionych formularzy studentów.

Gdy zdecydowałeś się na kontakt ze studentem w zakładce Działanie wybierasz opcję:

Akceptuję lub Drugi Etap. W tym momencie wyświetlone zostają dane kontaktowe do studenta.

Akceptuję – wybierasz mentee na podstawie wypełnionego formularza

Drugi Etap – przed podjęciem ostatecznej decyzji zapraszasz studenta na spotkanie online

Wybór platformy oraz terminu spotkania (w przypadku drugiego etapu rekrutacji) proponuje Mentor.

 

5. Zakończenie rekrutacji

Po zakończonym procesie rekrutacji wskazujesz wybranego kandydata. W tym momencie rozpoczyna się proces mentoringowy.

Po zakończeniu relacji z wybranym studentem/studentami możesz oznaczyć ponownie swój profil jako Mentor Wolny i dać się poznać kolejnym kandydatom.