Rekrutacja W12,W10,W5,W4

fotolia_57614259_subscription_xxl.jpg

Szkolenie certyfikowane:

  • Szkolenie certyfikowane – program NI LabVIEW- “Programowanie w środowisku LabVIEW” – 45h;

Warsztat zawodowy:

  • Warsztat zawodowy – program Autodesk Eagle- “Zintegrowane wieloparametryczne komputerowe wspomaganie działań inżynierskich” – 45h;

DLA KOGO:

Studenci studiów stacjonarnych I ,II stopnia , którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry na

-Wydziale Elektroniki, 
-Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, 
-Wydziale Elektrycznym,
-Wydziale Mechanicznym

JAK I GDZIE:

Aby wziąć udział w projekcie należy: przesłać komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów skanem na adres: marlena.bogucka-kubacka@pwr.edu.pl następnie przesłać oryginały dokumentów pocztą na adres: Politechnika Wrocławska, Dział Projektów, Marlena Bogucka-Kubacka  – Wybrzeże Wyspiańskiego 27, bud. A1, pok.106a, 50-370 Wrocław lub dostarczyć osobiście do biura projektu (bud.A1,pok.106a) w godz. 8:00-15:00  z zachowaniem wszystkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi na Politechnice Wrocławskiej wprowadzonymi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Informacji udziela: Marlena Bogucka-Kubacka  e-mail: marlena.bogucka-kubacka@pwr.edu.pl , tel. 071 320 48 18

W rekrutacji będzie punktowany udział w różnych formach wsparcia  oraz dodatkowa aktywność w ramach społeczności akademickiej

Realizacja szkoleń zaplanowana jest w SEM. LETNIM 2020/2021 w formie online

Rekrutacja trwa od 08.02 do 22.02.2021 r. !
Liczba miejsc ograniczona!

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

Więcej informacji: https://zpr.pwr.edu.pl/aktualnosci/rekrutacja-w4-w5-w10-w12-4.html