Stypendia Grupy Santander

Grupa Santander prowadzi nabór na stypendia dla ponad 20.000 studentów i nauczycieli akademickich pod hasłem #ZostańWDomu

  • Inicjatywa ma na celu wsparcie społeczności akademickiej w czasie pandemii koronawirusa.

Santander Universidades oferuje ponad 20.000 stypendiów i grantów na kursy internetowe wspierające rozwój kompetencji cyfrowych, językowych i umiejętności miękkich, które będą pomocne w wejściu na rynek pracy. Dodatkowo nauczyciele akademiccy otrzymają wsparcie z zakresu poszerzenia kompetencji dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Projekt realizowany z Fundación del Instituto de Empresa, wiodącą światową szkołą biznesu, koncentruje się na rozwijaniu umiejętności cyfrowych.  Na mocy podpisanej umowy udostępniono ponad 15.000 stypendiów i grantów dla studentów, absolwentów i pracowników akademickich.

Inicjatywa #ZostańWDomu obejmuje także umowę z British Council, która umożliwia studentom poprawę znajomości języka angielskiego i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego.

Kolejne Stypendia Santander #ZostańWDomu będą publikowane w nadchodzących tygodniach. Zainteresowani mogą dowiedzieć się więcej o dostępnych programach stypendialnych
i aplikować na stronie www. santander-grants.com

Aktualnie otwarte projekty dla studentów:

https://www.becas-santander.com/pl/program/ie-online-learners-2

https://www.becas-santander.com/pl/program/summer-georgetown

https://www.becas-santander.com/pl/program/ie-hiops

https://www.becas-santander.com/pl/program/online-britishcouncil

https://www.becas-santander.com/pl/program/santander-ie-tech4law

Projekt dla wykładowców:

https://www.becas-santander.com/pl/program/ie-online-teachers