Własna firma – własne miejsce pracy!

DOTACJE DLA MŁODYCH NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu unijnego „Własna firma – własne miejsce pracy!”, który oferuje bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób młodych (18-29 lat) na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) pochodzących z podregionu wrocławskiego, wałbrzyskiego
i jeleniogórskiego (powiaty: wołowski, wrocławski, m. Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski, bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, karkonoski, m. Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, lubański,
lwówecki, oleśnicki, oławski, milicki, strzeliński, średzki, świdnicki,
trzebnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych).

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają łącznie
następujące kryteria:
1.      wiek 18-29 lat,
2.      osoba bierna zawodowo lub osoba bezrobotna niezarejestrowana w
Urzędzie Pracy,
3.      osoba która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i do dnia
rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawała poza rynkiem pracy, tj.:
•       była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i
straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.
•       prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r.
•       do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy.

Projekt oferuje:
•       bezzwrotną dotację w wysokości 23 050 zł,
•       6-miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości śr. 2050 zł,
•       spotkanie z doradcą zawodowym,
•       szkolenia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej oraz tworzenia biznesplanów.

Dofinansowanie otrzyma 40 osób.

I tura naboru formularzy zgłoszeniowych trwa do 14 lipca 2021.

Więcej informacji pod adresem:
https://innowacyjni.org/projekty-realizowane-wlasna-firma-wlasne-miejsce-pracy/