Zgłoś się do Mentoringowego Programu Rozwojowego

Poznaj Mentorów (możesz wybrać 1 osobę)Joanna Baszak

Wydział Chemiczny, Wydział Inżynierii Środowiska,

ewelina kos

Wydział Elektryczny, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,

Jol Hoe

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego,