Depenbrock Bau GmbH & Co. KG 1341 wyświetleń

Obserwuj

Firma nie ma jeszcze żadnych aktywnych ogłoszeń

Depenbrock Bau GmbH & Co. KG

O nas

Depenbrock – ta nazwa oznacza 1.200 pracowników, którzy każdego dnia ze sobą współdziałają.

Poprzez nasze specjalizacje w dziedzinach budownictwa kubaturowego (realizowa-nego też „pod klucz”) oraz budownictwa podziemnego, hydrotechnicznego i komuni-kacyjnego, realizujemy również bardziej zaawansowane projekty budowlane w systemie Partnerstwa Publiczno- Prywatne-go (PPP), dla których przejmujemy proje-ktowanie, ich budowę, aż po zarządzanie obiektem w trakcie jego użytkowania. Poprzez to Depenbrock należy do nielicznej grupy firm budowlanych, oferujących „z jednej ręki” tak szeroki wachlarz usług.

Bogata w tradycje firma rodzinna charakte-ryzująca się elastycznością i sprawnymi procesami decyzyjnymi. Dzięki kontrolo-wanemu i ciągłemu rozwojowi oferujemy w długoterminowej perspektywie bezpieczne miejsca pracy.