BK UP!

 

BK UP!  cykl warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli pracodawców, praktyków biznesu oraz profesjonalistów.

Tematykę szkoleń wybierają studenci głosując w ankiecie. Do prowadzenia szkoleń zapraszamy firmy, które aktywnie rekrutują studentów Politechniki Wrocławskiej i są gotowe podzielić się praktyczną wiedzą w zaproponowanych przez studentów tematach.

Uczestnictwo w cyklu BK UP! daje możliwość nawiązania bezpośrednich relacji z pracodawcami oraz nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

BK UP! w roku akademickim 23/24 będzie realizowany w dwóch edycjach: jesiennej oraz wiosennej

ETAP I

badanie potrzeb szkoleniowych studentów Politechniki Wrocławskiej.

Zbieranie danych potrwa do 20 października.

Zasady udziału w programie

  1. Cykl BK UP! jest przeznaczony dla studentów Politechniki Wrocławskiej. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  2. Możesz uczestniczyć w maksymalnie 3 szkoleniach stacjonarnych, realizowanych w ramach BK UP! Udział w wydarzeniach on-line nie jest limitowany. Wyboru dokonujesz przy zapisach na zajęcia.
  3. Pierwszeństwo w zapisach mają studenci, którzy wzięli udział w ankiecie o potrzebach szkoleniowych. Jeśli wypełniając ankietę podaliście Wasz adres mailowy otrzymacie powiadomienie o uruchomieniu zapisów.
  4. Aby zapisać się na szkolenie, skorzystaj z formularza zgłoszeniowego. Poniżej sprawdzisz listę dostępnych szkoleń. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod opisem szkolenia.
  5. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zapisów na konkretne szkolenie, po wyczerpaniu liczby dostępnych miejsc, staje się nieaktywny.
  6. Jeśli nie możesz wziąć udziału w szkoleniu, na które się zapisałeś – koniecznie zwolnij miejsce.
  7.  2/3 szkolenia w ramach BK UP! 2023/24 odbywa się stacjonarnie 1/3 on-line.

Partnerzy BK UP! edycja WIOSNA 2024