Dane osobowe czy dane kontaktowe?

Dokumenty aplikacyjne dostarczają kandydatom wielu trudności. Kolejne pokolenia zastanawiają się jak prawidłowo przygotować swoje CV lub list motywacyjny. Stron ze wskazówkami na ten temat jest mnóstwo, swoje rady mają także nasi najbliżsi. W sieci możemy również skorzystać z kilku darmowych lub płatnych kreatorów dokumentów aplikacyjnych, które sugerują pożądany wzór. Często jednak poszczególne wskazówki różnią się od siebie. Kto ma zatem rację i czyich rad należy posłuchać? Odpowiedź na to pytanie jest złożona, ponieważ to zależy od kilku czynników.

Już na samym wstępie tworzenia CV możemy napotkać na dużą trudność. Dokumenty aplikacyjne, a w szczególności CV zawierają najważniejsze dane na nasz temat jako kandydata do pracy. Jeśli spojrzymy na dokumenty sprzed kilku lat na wstępie CV znajdziemy nagłówek dane personalne, który będzie wstępem do sekcji ze szczegółowymi informacjami na nasz temat z uwzględnieniem naszego imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca urodzenia, płci, stanu cywilnego, a może nawet liczby dzieci. Oczywiście w tej sekcji są również informacje dotyczące możliwości kontaktu z nami, przede wszystkim adres korespondencyjny/zameldowania, następnie numer telefonu i adres mailowy. Właśnie taki wzór będzie znany osobom, które wchodziły na rynek pracy ponad dekadę wcześniej. Jednak od tego czasu mnóstwo się zmieniło. Sam rynek pracy wygląda inaczej. Zmianie uległy również metody rekrutacji i kontaktu z kandydatami do pracy. Wreszcie zupełnie inne znaczenie ma rola przepisów antydyskryminacyjnych w procesie rekrutacji. Warto zatem zastanowić się jak aktualnie powinna wyglądać ta sekcja.

Zgodnie z Kodeksem pracy przyszły pracodawca może od nas zażądać przekazania następujących danych na nasz temat:

 • imię (imiona) i nazwisko
 • data urodzenia
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę
 • wykształcenie
 • kwalifikacje zawodowe
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Warto jednak zauważyć, że kandydaci do pracy nie mogą być odmiennie traktowani, w szczególności ze względu na:

 • płeć
 • wiek
 • niepełnosprawność
 • rasę
 • religię
 • narodowość
 • przekonania polityczne
 • przynależność związkową
 • pochodzenie etniczne
 • wyznanie
 • orientację seksualną
 • zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony
 • zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Mając na uwadze wymienione w Kodeksie pracy informacje na nasz temat, które nie powinny być przez pracodawcę brane pod uwagę w procesie rekrutacji, nie ma potrzeby przekazywania w CV szczegółów na temat naszego życia prywatnego. Dyskusyjna może być data urodzenia, ponieważ mieści się ona na liście informacji, o które pracodawca ma prawo nas prosić. Warto tutaj jednak zwrócić uwagę na podstawowy powód, dla którego przyszły pracodawca potrzebuje tej informacji. Przepisy Kodeksu pracy wyznaczają możliwość zatrudnienia pracownika w zależności od określonego wieku. Tak więc nie chodzi o to, aby dowiedzieć się ile dokładnie lat ma przyszły pracownik, a bardziej czy mieści się w przedziale wiekowym uprawniającym go do podjęcia pracy. Mając to na uwadze, data urodzenia nie jest wymagana przez rekruterów we współczesnych dokumentach aplikacyjnych. Informację o pełnoletności rekruter może uzyskać np. na podstawie zapisów w CV dotyczących ukończenia szkoły średniej. Kolejną kwestią są zakresy przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Podsumowując, w CV sekcja dotycząca naszych danych personalnych powinna przede wszystkim skupiać się wokół danych kontaktowych. Najlepiej również tak ją zatytułować.

Dane kontaktowe

Ponieważ mamy ustalone jakich informacji nie umieszczać, chciałabym jeszcze w kilku słowach odnieść się do tego jak powinny zostać opisane nasze dane kontaktowe oraz które z nich należy uwzględniać. W tym celu odpowiedzmy sobie na pytanie z jakich metod najczęściej korzystamy w kontaktach formalnych? Najpewniej będzie to rozmowa telefoniczna lub wiadomość mailowa. Dokładnie więc takich danych potrzebuje od nas rekruter, żeby zaprosić nas na rozmowę kwalifikacyjną. Warto zadbać, aby dane kontaktowe były zapisane poprawnie, upewnijmy się dwa razy. Wbrew pozorom wciąż zdarza się, że błędnie wpisujemy numer telefonu komórkowego do CV. Adres mailowy powinien być dostosowany do formalnego kontaktu, zatem warto zapewnić sobie profesjonalnie wyglądający adres mailowy, najlepiej składający się z imienia i nazwiska lub pierwszej litery imienia oraz nazwiska, np.a.kowalska@domena. Jeśli nazwa jest zarezerwowana, warto posprawdzać zbliżone warianty. Opcje dodatkowe w sekcji dane kontaktowe to linki do innych miejsc, gdzie można nawiązać z nami kontakt lub dowiedzieć się o nas więcej. Pamiętajmy jednak o zachowaniu profesjonalizmu. Myślę, że w zdecydowanej większości przypadków konto na FB warto pozostawić dla swoich znajomych. Najlepiej też wykorzystać ustawienia prywatności, które zapewnią nam ochronę treści przed osobami spoza grona naszych znajomych. Tak na wszelki wypadek… Dobrze sprawdzi się za to spersonalizowany adres URL do profilu na LinkedIn, jeśli taki profil posiadamy. Rekruterzy coraz chętnej korzystają z tego medium społecznościowego. Możemy pozwolić sobie również na dodanie linku do naszej strony internetowej lub repozytorium. Dodanie adresu zamieszkania uważam za zależne od sytuacji, jednak nie jest to konieczne. Jeśli z jakichś względów uznamy, że opłacalne będzie dla nas pokazanie w CV aktualnego miejsca zamieszania to możemy to zrobić. Absolutnie nie ma potrzeby dodawania do dokumentów aplikacyjnych adresu zameldowania. Zdecydowanie korzystniej będzie jeśli pokażemy naszą aktualną lokalizację, jednak nie jest to niezbędne.

Podsumowując, to całkiem prosta sprawa. Wystarczy umożliwić rekruterowi kontakt! Pamiętajmy przy tym o zachowaniu profesjonalizmu w kontakcie z pracodawcą oraz zatroszczeniu się o poprawność danych kontaktowych w naszych dokumentach. To, jakimi informacjami zechcemy się podzielić z rekruterem/przyszłym pracodawcą zależy od sytuacji. Warto świadomie również wybrać w jaki sposób będziemy budować swoją markę osobistą i gdzie zamieścimy informacje na swój temat. Należy wybierać to, co dla nas najkorzystniejsze w kontekście dopasowania do wymagań względem kandydata w ofercie pracy.

Jeśli macie więcej dylematów dotyczących zasad tworzenia CV, to zapraszam na konsultacje indywidulane z jednym z doradców Biura Karier Politechniki Wrocławskiej. W trakcie jednej godziny możemy obalić jeszcze kilka mitów. Do zobaczenia!

Autor: Karolina Zdunek