Career Services offer for employers

Dear Sirs!

The main objective of the Career Services’ cooperation with Employers is to build the company’s brand image in the academic community, to reach out with information about your initiatives, as well as to establish relationships with students, doctoral students and alumni of Wroclaw University of Science and Technology.

Forms of cooperation between Employers and the Wroclaw Tech Career Services.

formy płatne

Academic Job Fair

Academic Job Fair is a great opportunity to establish first contact with candidates and to build the company’s image. Organized in two editions of autumn and spring. ATP is the largest academic event enabling direct recruitment of students.

40. Akademickie Targi Pracy

Zapraszamy do udziału w 40-tej edycji Akademickich Targów Pracy, która odbędzie się w dniach 12-13 marca br.

Program mentoringowy

Jeśli na pokładzie firmy są Absolwenci PWr gotowi do dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem z obecnymi studentami zapraszamy do udziału w naszym Programie Mentoringowym.

Cykl BK UP!

BK UP! to cykl bezpłatnych szkoleń dla studentów Politechniki Wrocławskiej realizowanych przez przedstawicieli biznesu, pracodawców i profesjonalistów.

formy bezpłatne

Students’ Science Expo

Wydarzenie ma na celu pokazanie potencjału naukowego studentów, prezentację projektów oraz osiągnięć kół naukowych, a także stworzenie pola do długofalowej, efektywnej współpracy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami, stymulującej innowacyjność.

Konferencja Projektów Zespołowych

Konferencja Projektów Zespołowych (KPZ) to inicjatywa, w ramach której przedstawiciele firm z różnych branż zgłaszają tematy, a studenci realizują je ściśle z nimi współpracując.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Promocja działalności przedsiębiorców wśród społeczności Uczelni w czasie wydarzeń sportowych tj. bieg o Puchar JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, Tydzień Sportu Na PWr oraz Międzywydziałowe Mistrzostwa Politechniki Wrocławskiej w różnych dyscyplinach sportowych.

BEST Wrocław

Organizacja, która tworzy most między światem akademickim a biznesem, umożliwiając firmom udział w wydarzeniach studenckich organizowanych we Wrocławiu. BEST Wrocław koordynuje hackathony, festiwale gier, konkursy inżynierskie, sympozja naukowe oraz interaktywny tydzień karier na Politechnice Wrocławskiej.