Komunikacja – co musisz wiedzieć, żeby dobrze wypaść na rozmowie o pracę?

Komunikacja jest nieodłącznym elementem naszego funkcjonowania w społeczeństwie. W kontekście poszukiwania pracy to, w jakim stopniu opanujemy nasz sposób komunikowania się, ma duże znaczenie dla budowanego wizerunku własnej osoby i efektu autoprezentacji.

W tym artykule znajdziesz informacje na temat rodzajów i elementów komunikacji w pigułce. Świadomość ilości i różnorodności czynników, które mogą wpłynąć na odbiór płynących od nas komunikatów przez drugą osobę to pierwszy stopień do opanowania skutecznej autoprezentacji w sytuacjach zawodowych i prywatnych.

RODZAJE KOMUNIKACJI

W zależności od tego, jaki sposób kategoryzacji przyjmiemy, można wyróżnić dwa lub trzy rodzaje komunikacji. W pierwszym podziale możemy mówić o komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Te określenia na pewno są Ci dobrze znane. W komunikacji werbalnej informacje przekazujemy używając słów w formie ustnej lub pisemnej. W tym podziale komunikacja niewerbalna to cała reszta – wszystko to, co można zobaczyć i usłyszeć w naszym komunikacie, ale nie jest słowem. Można to jednak rozdzielić i wtedy mówimy o komunikacji niewerbalnej – wszystko to, co widać w naszym komunikacie i komunikacji parawerbalnej – wszystko to, co słychać w naszym komunikacie.

Zastanawiając się nad tym, jak wypadamy na rozmowie kwalifikacyjnej możemy przeanalizować nasz komunikat zadając sobie trzy pytania:

  1. Co mówię?
  2. Jak mówię?
  3. Co mówi moje ciało?

Grafika poniżej przedstawia podział na trzy rodzaje komunikacji i ich elementy.

Co z tego wynika w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej i poszukiwania pracy/praktyk/stażu?

Mając bezpośredni kontakt z odbiorcą, zwłaszcza w trakcie rozmowy w formie stacjonarnej, trzy nierozłączne rodzaje komunikacji ze wszystkimi elementami wpływają na to, w jaki sposób zostaniemy odebrani, a w konsekwencji, czy odniesiemy sukces. Oczywiście, podstawą do zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną czy otrzymania pracy są nasze umiejętności, wiedza, doświadczenie, ale sposób autoprezentacji ma ogromne znaczenie!

Czy wiesz…

…jak się zachować po wejściu do pomieszczenia, w którym odbędzie się Twoja rozmowa kwalifikacyjna? [proksemika]

…kto pierwszy podaje rękę – Ty czy rekruter?

…jak wykorzystać wysokość i natężenie głosu, żeby być odebranym jako osoba kompetentna i pewna siebie?

…jak kontrolować artykulację i rytm wypowiedzi, aby utrzymać zainteresowanie słuchacza?

Dobrym pomysłem jest przećwiczenie sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej zanim odbędzie się ta właściwa. Taką symulację możesz przeprowadzić z doradcą zawodowym Biura Karier albo ze znajomym. Może dowiesz się o swojej autoprezentacji czegoś, czego sam_a nie dostrzegasz? Za dużo „yyy” w wypowiedziach? Mówisz tak cicho, że ledwie Cię słychać? Unikasz kontaktu wzrokowego?

Pamiętaj, że dokumenty aplikacyjne i maile, które wysyłasz do pracodawcy to również sposób komunikacji – werbalnej, z użyciem słów. Poza tym CV to najczęściej Twój pierwszy kontakt z osobą, od której zależy czy przejdziesz w procesie selekcji kandydatów dalej. To również przestrzeń do autoprezentacji, którą trzeba dobrze wykorzystać.

Komunikacja interpersonalna to temat rzeka. Trzeba pamiętać, że to podstawa budowania własnego wizerunku, a jej świadoma kontrola przydaje się nie tylko na rozmowie kwalifikacyjnej, ale również w innych sytuacjach zawodowych, na przykład w trakcie negocjacji podwyżki lub awansu, na spotkaniach firmowych lub podczas pracy z klientem.

Autor: Paulina Anklewicz