Konferencja Projektów Zespołowych

Konferencja Projektów Zespołowych (KPZ) to inicjatywa, w ramach której przedstawiciele firm z różnych branż zgłaszają tematy, a studenci realizują je ściśle z nimi współpracując. Dzięki temu mogą zobaczyć,  jak wygląda praca w takich przedsiębiorstwach. To także szansa dla pracowników uczelni na nawiązanie kontaktów z przemysłem, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczo-rozwojowymi.

Strona wydarzenia https://kpz.pwr.edu.pl/

Organizatorzy: pracownicy naukowo-dydaktyczni, administracyjni i techniczni Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej