BK UP!

 

BK UP!  cykl warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli pracodawców, praktyków biznesu oraz profesjonalistów.

Tematykę szkoleń wybierają studenci głosując w ankiecie. Do prowadzenia szkoleń zapraszamy firmy, które aktywnie rekrutują studentów Politechniki Wrocławskiej i są gotowe podzielić się praktyczną wiedzą w zaproponowanych przez studentów tematach.

Uczestnictwo w cyklu BK UP! daje możliwość nawiązania bezpośrednich relacji z pracodawcami oraz nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Zasady udziału w programie

  1. Cykl BK UP! jest przeznaczony dla studentów Politechniki Wrocławskiej. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
  2. Możesz uczestniczyć w maksymalnie 5 szkoleniach, realizowanych w ramach BK UP! Wyboru dokonujesz przy zapisach na zajęcia.
  3. Pierwszeństwo w zapisach mają studenci, którzy wzięli udział w ankiecie o potrzebach szkoleniowych. Jeśli wypełniając ankietę podaliście Wasz adres mailowy otrzymacie powiadomienie o uruchomieniu zapisów.
  4. Aby zapisać się na szkolenie, skorzystaj z formularza zgłoszeniowego. Poniżej sprawdzisz listę dostępnych szkoleń. Klikając w tytuł interesującego Cię szkolenia, przeniesiesz się do opisu zajęć. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod opisem szkolenia.
  5. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zapisów na konkretne szkolenie, po wyczerpaniu liczby dostępnych miejsc, staje się nieaktywny.
  6. Jeśli nie możesz wziąć udziału w szkoleniu, na które się zapisałeś – koniecznie zwolnij miejsce.
  7.  Wszystkie szkolenia w ramach BK UP! 2022 odbywają się on-line.

Partnerzy BK UP! edycja 2022

HARMONOGRAM I ZAPISY

Nie odnaleziono wydarzeń!