Mentoringowy Program Rozwojowy – Regulamin

Mentoringowy Program Rozwojowy
2020/2021

 

Regulamin

 1. Mentoringowy Program Rozwojowy odbywa się:
 2. Termin realizacji projektu: sierpień 2020 – czerwiec 2021;
 3. Opublikowanie profilów Mentorów na stronie Biura Karier: październik 2020;
 4. Termin spotkań Mentora z Mentee: styczeń 2021 – maj 2021
 5. Projekt zakłada bezpłatne dla obu stron spotkania w relacji Uczeń – Mistrz;
 6. Spotkania odbywają się w relacji „jeden na jeden”;
 7. Uczestnikami projektu są Mentor oraz Mentee;
 8. Warunkiem uczestnictwa w programie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz upublicznienie wizerunku.

Mentee – Student, Doktorant Politechniki Wrocławskiej

 • inicjuje pierwsze spotkanie z Mentorem w wyznaczonym przez organizatora terminie;
 • aktywnie uczestniczy w spotkaniach z Mentorem zgodnie z zaplanowanym harmonogramem;
 • informuje Mentora, a następnie wyznaczonego pracownika Biuro Karier PWr, o ewentualnych zmianach związanych z uczestnictwem w projekcie;
 • bierze udział w zaplanowanych w ramach projektu warsztatach, konferencjach, spotkaniech online itp.
 • przestrzega obowiązujących zasad tajemnicy przedsiębiorstwa, którego pracownikiem jest Mentor;
 • uczestniczy w ewaluacji projektu.

Mentor – Absolwent Politechniki Wrocławskiej

 • pracownik przedsiębiorstwa bądź samozatrudniony, który posiada umiejętności interpersonalne na poziomie umożliwiającym przekazywanie własnej wiedzy i doświadczenia;
 • przygotowuje i przesyła biogram ze zdjęciem oraz wypełnia formularz zgłoszeniowy udostępniony w wersji elektronicznej przez Biuro Karier PWr;
 • zapoznaje się z kandydatami na Mentee (podczas spotkań online lub na podstawie dokumentów aplikacyjnych), a następnie dokonuje wyboru;
 • w uzasadnionych przypadkach powinien zapoznać Mentee z obowiązującym
  w przedsiębiorstwie regulaminem pracy, przepisami BHP oraz o ochronie tajemnicy służbowej;
 • pozostaje w stałym kontakcie z pracownikami Biura Karier Politechniki Wrocławskiej oraz informuje o wszelkich zmianach związanych z udziałem w projekcie własnym bądź Mentee;
 • uczestniczy w wydarzeniach, spotkaniach online (udział nieobowiązkowy lecz rekomendowany);
 • uczestniczy w ewaluacji projektu.

Pracownicy Biura Karier Politechniki Wrocławskiej

 • budują relacje networkingową projektu (udostępniają informacje o wydarzeniu
  w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej BK PWr);
 • zajmują się naborem uczestników projektu;
 • przekazują Mentorowi informacje o kandydatach na Mentee i organizują spotkania rekrutacyjne;
 • koordynują działania przewidziane w projekcie (organizacja warsztatów i konferencji, wsparcie merytoryczne, ewaluacja programu);
 • udzielają referencji uczestnikom programu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).