Mentoringowy Program Rozwojowy – Regulamin

Mentoringowy Program Rozwojowy

 

Regulamin

 1. Projekt zakłada bezpłatne dla obu stron spotkania w relacji Uczeń – Mistrz;
 2. Spotkania odbywają się w relacji „jeden na jeden”;
 3. Uczestnikami projektu są Mentor oraz Mentee;
 4. Warunkiem uczestnictwa w programie jest rejestracja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
  i upublicznienie wizerunku.
 5. Mentoringowy Program Rozwojowy realizowany jest w formie ciągłej. Mentor określa swoją dostępność, podczas której student ma szansę zaaplikować o możliwość odbywania spotkań.
 6. Rekomendowana ilość spotkań minimum 3-5. Organizatorzy nie ingerują w czas trwania, długość
  i częstotliwość relacji.
 7. Profile Mentorów publikowane są na stronie Biura Karier, a możliwość dołączenia do grona Mentorów istnieje cały rok.
 8. Możliwość realizowania relacji mentoringowej w charakterze Mentor – Mentee istnieje cały rok i uzależniona jest od dostępności i decyzji Mentora.

Mentee – Student, Doktorant Politechniki Wrocławskiej

 • aktywnie uczestniczy w spotkaniach z Mentorem;
 • informuje Mentora, a następnie wyznaczonego pracownika Biura Karier PWr, o ewentualnych zmianach związanych z uczestnictwem w projekcie;
 • bierze udział w zaplanowanych w ramach projektu warsztatach, konferencjach, spotkaniach online itp.
 • przestrzega obowiązujących zasad tajemnicy przedsiębiorstwa, którego pracownikiem jest Mentor;
 • uczestniczy w ewaluacji projektu.

Mentor – Absolwent Politechniki Wrocławskiej

 • pracownik przedsiębiorstwa bądź samozatrudniony, który posiada min. 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz umiejętności interpersonalne na poziomie umożliwiającym przekazywanie wiedzy i doświadczenia;
 • rejestruje się za pośrednictwem portalu Biura Karier PWr;
 • zapoznaje się z kandydatami na Mentee (podczas spotkań online lub na podstawie dokumentów aplikacyjnych), a następnie dokonuje wyboru;
 • w uzasadnionych przypadkach powinien zapoznać Mentee z obowiązującym
  w przedsiębiorstwie regulaminem pracy, przepisami BHP oraz dot. ochrony tajemnicy służbowej;
 • pozostaje w stałym kontakcie z pracownikami Biura Karier Politechniki Wrocławskiej oraz informuje
  o wszelkich zmianach związanych z udziałem w projekcie własnym bądź Mentee;
 • uczestniczy w wydarzeniach, spotkaniach online (udział nieobowiązkowy lecz rekomendowany);
 • uczestniczy w ewaluacji projektu.

Pracownicy Biura Karier Politechniki Wrocławskiej

 • budują relacje networkingową projektu (udostępniają informacje o wydarzeniu
  w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej BK PWr);
 • administrują portal służący rejestracji i matchowaniu uczestników;
 • koordynują działania przewidziane w projekcie (organizacja warsztatów i konferencji, wsparcie merytoryczne, ewaluacja programu);
 • udzielają referencji uczestnikom programu;
 • wspierają uczestników projektu pod adresem: mentoring@pwr.edu.pl.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).