PAWEŁ RANOSZEK

PAWEŁ RANOSZEK

SOURCING PROJECT MANAGER Danfoss Editron                                                            

ZAPRASZAM STUDENTÓW WYDZIAŁÓW:
W4, W5, W8, W10, W12


MOJE DOŚWIADCZENIE

 • PWR (Mechatronika) + University of Freiburg (Embedded Systems Engineering)
 • Praca inżynieryjna w Mitsubishi Electric à automatyzacja
 • Praca badawcza w Hahn Schickard à symulacja + mikrofluidyka (MEMS)
 • Postgraduate Program w Danfoss à projekty w DE, US, CN
 • Sourcing Manager w Danfoss

JESTEM MENTOREM PONIEWAŻ …
 •  Rozumiem proces przejścia między studiami a pracą
 •  Rozumiem potrzebę kontaktu studentów z biznesem w celu ukierunkowania działań
 •  Rozumiem różnicę między światem akademickim a biznesem

MAM DO ZAOFEROWANIA MENTEE …

 • Wgląd w realia rynkowe po zakończeniu studiów
 • Pogląd na możliwe ścieżki kariery
 • Wgląd w szybko rozwijający się rynek EV

MOJE WYOBRAŻENIE DOTYCZĄCE RELACJI Z MENTEE TO …

 •  Otwarte spotkania online
 •  Dyskusje z Mentee w celu zdefiniowania jej/jego zainteresowań
 •  Rozmowy na temat ukierunkowania Mentee w celu dopasowania do rynku

SZCZEGÓLNIE CENIĘ SOBIE …

 •  Otwartość i umiejętność wyjścia ze strefy komfortu
 •  Wewnętrzną motywację Mentee