Sylwetki naszych mentorów

Poznaj Mentorów (możesz wybrać 1 osobę)Piotr Ciosek

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wydział Mechaniczny,

Mentor otwarty na współpracę

Michal Ksiezuk

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Elektryczny, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Zarządzania, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Wydział Matematyki,

Mentor Zajęty

Adam Lach

Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,

Mentor otwarty na współpracę

Paweł Kadłubański

Wydział Architektury, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydział Chemiczny, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Elektryczny, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Zarządzania, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Wydział Matematyki,

Mentor otwarty na współpracę

Dominik Krawczyk

Wydział Elektryczny, Wydział Zarządzania, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wydział Mechaniczny,

Mentor otwarty na współpracę

Tomasz Gawęda

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów,

Mentor otwarty na współpracę

Monika Rogalska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Zarządzania, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Matematyki,

Mentor Zajęty

Martyna Litkowska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji,

Mentor Zajęty

Arkadiusz Drysch

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Zarządzania, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Wydział Matematyki,

Mentor Zajęty

Melchior Kozar

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów,

Mentor otwarty na współpracę

Małgorzata Srebrzyńska

Wydział Architektury, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów,

Mentor otwarty na współpracę

Michal Struzik

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Zarządzania, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Wydział Matematyki,

Mentor otwarty na współpracę

Michał Żuberek

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Zarządzania, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów,

Mentor otwarty na współpracę

Michał Głomba

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Elektryczny, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wydział Zarządzania, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Wydział Matematyki,

Mentor otwarty na współpracę

Mateusz Górecki

Wydział Elektryczny, Wydział Zarządzania, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,

Mentor Zajęty

Marek Tomkowicz

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego,

Mentor Zajęty

Marcin Jasiński

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Wydział Matematyki,

Mentor otwarty na współpracę

Grzegorz Byrka

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego,

Mentor otwarty na współpracę

Bartłomiej Rodak

Wydział Architektury, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydział Chemiczny, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Elektryczny, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Zarządzania, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Wydział Matematyki,

Mentor otwarty na współpracę