Przedsiębiorczość rozłożona na czynniki pierwsze

Słowo przedsiębiorczość bywa wykorzystywane w różnych kontekstach. Posiadanie tej cechy staje się coraz bardziej istotne, szczególnie w sytuacji wielowymiarowej zmiany, z którą aktualnie przyszło nam się mierzyć. Przejawianie pewnych predyspozycji i umiejętności może okazać się przydatne w szybszej adaptacji do nowych realiów rynku pracy. Pomoże również spojrzeć na aktualną sytuację jako na wyzwanie wymagające innowacyjnych rozwiązań i dające nowe możliwości. Jednak co kryje się za sformułowaniem „być przedsiębiorczym”? Można pokusić się o stwierdzenie, że nie jest wyłącznie zarezerwowane dla przedstawicieli biznesu. Zawiera w sobie wiele innych cech osobowości, przydatnych w różnych odsłonach życia zawodowego.

W ujęciu ekonomicznym przedsiębiorczość definiowana jest jako „umiejętność doboru i zaangażowania w działalności gospodarczej, prowadzonej w warunkach niepewności, czynników wytwórczych w sposób zapewniający zysk jednemu przedsiębiorcy lub grupie przedsiębiorczych osób”[i]. Zatem można przyjąć, że jest to pewien styl działania zmierzający do zapewnienia zysku. Najczęściej za ludzi przedsiębiorczych uznaje się właścicieli firm lub osoby zajmujące stanowiska
w zarządzie. Warto zastanowić się dlaczego tak jest. Jakie działania oraz doświadczenia sprawiły, że znaleźli się właśnie w tym punkcie kariery zawodowej?
Zarówno osoba, która prowadzi własną firmę, jak i osoba, która zarządza dużym przedsiębiorstwem, przede wszystkim zarządza kryzysem oraz ryzykiem. Większość działań w firmie podlega określonym procedurom oraz terminom. Zadania ujęte są w strategiach krótko i długoterminowych. Kiedy wszystko idzie zgodnie z planem, realizacja wyznaczonych zadań jest łatwa. Niestety nie da się zaplanować całkowicie wszystkiego, ponieważ na cykl życia firmy ma wpływ wiele czynników. Sukces w zarządzaniu przedsiębiorstwem osiągają osoby, które potrafią wychodzić poza swoją strefę komfortu i podejmują działania innowacyjne.

Istotne jest uświadomienie sobie, że tak zwaną przedsiębiorczość można budować od najmłodszych lat. Niektóre cechy mogą wynikać z naszego temperamentu, jednak część da się wypracować dzięki zdobywaniu różnorodnych doświadczeń. Każda praca lub aktywność dodatkowa, nawet pozornie niezwiązana z kierunkiem naszej kariery zawodowej, pozwala na nabycie kompetencji miękkich, które w przyszłości ułatwiają odnalezienie się w nowych i trudnych sytuacjach. O swoim doświadczeniu pomyśl jak o kapitale, na którym w przyszłości można zbudować spektakularne przedsięwzięcie.

Za najistotniejsze cechy składające się na przedsiębiorczość można uznać determinację, gotowość do podejmowania wyzwań oraz nastawienie na realizację wyznaczonych zadań.

Należy pamiętać, że najczęściej droga do posiadania własnej, rentownej firmy jest długa. Wszystko zależy oczywiście od poziomu innowacyjności naszego pomysłu oraz zasobów potrzebnych do jego realizacji. Być może trzeba będzie wykazać się odwagą i wykorzystać pojawiającą się okazję, podjąć ryzyko. Z dużą dozą prawdopodobieństwa istotna będzie także umiejętność wyciągania konstruktywnych wniosków z porażek. Możliwe, że konieczne stanie się pokonanie wielu barier oraz odbicie się od kilku drzwi, zanim ktoś uwierzy w nasz pomysł i pozyskamy inwestorów. W tym celu przydatne okażą się wysokie umiejętności interpersonalne, a także kreatywność i pewność siebie. Jeśli sami nie przekonamy się do własnego pomysłu, nie przekonamy nikogo innego. Prowadzenie biznesu to umiejętność tworzenia sieci kontaktów i sprzedaży swojego produktu lub usługi. Każda działalność opiera się na klientach i jest finalnie ukierunkowana na zysk. Kiedy w grę wchodzą finanse, liczy się opanowanie oraz umiejętność wyznaczania priorytetów. Osoba, która zarządza firmą, bierze odpowiedzialność za jej działania.

Warto przypomnieć, że działań będzie wiele oraz będą one obejmowały różne obszary!

Tutaj istnieją dwie możliwości: wielozadaniowość oraz wiedza z różnych obszarów lub delegowanie zadań. Jeśli nasza działalność będzie rozwinięta i będzie wymagała stworzenia zespołu, istotne również będzie umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań. Od tego czy jesteśmy indywidualistami czy wolimy pracować w zespole, zależy jaki styl zarządzania przyjmiemy.

Podsumowując, prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga zróżnicowanych predyspozycji oraz kompetencji, które są również przydatne w pracy na stanowiskach specjalistycznych.

Aby sprawdzić jakie obszary są Twoim atutem, a nad którymi warto popracować, możesz wykorzystać testy predyspozycji zawodowych online, które oferujemy w ramach indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi. (tu możesz się umówić na spotkanie)

Okres studiów daje różne możliwości i okazje, które wykorzystujemy lub nie. Wymienione wcześniej cechy mogą okazać się przydatne i dodatkowo rozwijane na przykład w organizacjach studenckich. Studia stwarzają sposobności do eksplorowania nowych obszarów, sprawdzania się w różnych rolach oraz sprecyzowania swojej przyszłości zawodowej. Dzięki lepszemu poznaniu siebie oraz dziedziny, którą studiujemy można stworzyć strategię długoterminową. Naprawdę warto tworzyć plany!
Nie należy zakładać, że będzie to jedyna opcja na całe życie, jednak warto wyznaczyć sobie cel.
Zdarza się, że sama droga do realizacji celu pozwala się nam przekonać, że nie jest to nasze marzenie. Takie podejście pozwoli nam na mierzalność, co z kolei jest jedną z ważniejszych cech dobrego biznesplanu*.

Zachęcam, aby czas studiów przeznaczyć na zdobywanie doświadczeń, być aktywnym i uważnym, na to co daje nam satysfakcję w życiu zawodowym. Nikt w końcu nie zna nas lepiej, niż my sami. Czasami przydatna jest odpowiednia perspektywa.

Jeśli już wiesz, że Twoja strategia długoterminowa związana jest z własną działalnością gospodarczą, zachęcam do analizy pomysłu oraz pracy nad wątpliwościami w trakcie konsultacji indywidualnych.

* o tym w kolejnym artykule 🙂

Autor: Karolina Zdunek


[i] Encyklopedia PWN https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/przedsiebiorczosc;3963281.html