7 HACZYKÓW W OFERTACH PRACY

7 HACZYKÓW W OFERTACH PRACY,
czyli co może kryć się za popularnymi sformułowaniami w ogłoszeniach.

Poszukiwanie wymarzonej pracy najczęściej stawia nas przed wyzwaniem związanym z czytaniem dużej ilości ofert. Jeśli mamy za sobą już kilkanaście ogłoszeń, to z pewnością dostrzegamy pewne schematy czy powtarzające się sformułowania. Efektem czytania tych samych fraz może stać się wręcz pomijanie części ogłoszenia związanej z ofertą pracodawcy. Moim dzisiejszym celem jest pokazanie możliwych interpretacji najpopularniejszych haseł z ogłoszeń o pracę. Mam wrażenie, że na obecnym rynku pracy coraz częściej stawia się na szczerość i przejrzystość oferty dla kandydata. Podając komplet informacji w ogłoszeniu rekruterzy mogą zoptymalizować proces rekrutacji oraz zminimalizować ryzyko niedopasowanych aplikacji. W niektórych ogłoszeniach wciąż jednak funkcjonują sformułowania, które zdaniem mniej doświadczonych rekruterów mogą działać jak magnes na kandydatów… Czy faktycznie tak jest?Zdarza się, że pracodawca lub rekruter nie odrobił pracy domowej, wówczas oferty pracy są przygotowane w sposób mało precyzyjny i nie dają nam jasnego przekazu.

Jakie sformułowania w ofertach pracy powinny budzić czujność?

  • PRACA W RENOMOWANEJ FIRMIE LUB MIĘDZYNARODOWYM ŚRODOWISKU BEZ SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH FIRMY

Większość kandydatów poszukuje pracodawcy, który będzie dawał im duże możliwości rozwoju oraz prestiżowy wpis do CV, zatem tego typu sformułowania wydają się ważne. Jednak czy na pewno? Dążąc do transparentności autorzy ogłoszeń powinni pamiętać, że tego typu ogólniki mogą nie być wystarczające. Na początku ogłoszenia powinien znaleźć się opis firmy zawierający konkretne informacje. Dzięki podaniu nazwy firmy oraz opisu najważniejszych informacji na temat działalności przedsiębiorstwa odbiorcy treści mają szansę na lepsze poznanie firmy. Jeśli jest to renomowana firma, to dlaczego miałaby ukrywać informacje na swój temat? Z ukryciem danych pracodawcy możemy najczęściej spotkać się w przypadku agencji pośrednictwa pracy, gdzie stroną zatrudniającą jest przeważnie właśnie agencja. Warto pamiętać również, że istnieją tak zwane rekrutacje ukryte. Wśród powodów ze względu na które firmy decydują się na takie działanie można wymienić chęć zastąpienia pracownika, nieuczciwą konkurencję czy niechęć wobec ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub oferowanego wynagrodzenia, jeśli takie szczegóły znajdują się w ofercie. Podsumowując, jeśli oferta pracy nie zawiera danych firmy, która rekrutuje oraz innych szczegółowych informacji, zawsze należy zachować ostrożność, aby nie przekazać swoich danych osobowych w niepowołane ręce.

  • ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

„Atrakcyjne wynagrodzenie” jest pojęciem względnym i prawdopodobnie najczęściej będzie oznaczało zupełnie co innego dla pracownika i pracodawcy. Wszyscy kandydaci oczekują, że będą odpowiednio wynagradzani za swoją pracę. Użycie w ogłoszeniu słowa „atrakcyjne” nie zainteresuje wielu odbiorców oferty, a wręcz odwrotnie. Jeśli pracodawca uważa oferowane wynagrodzenie za wyróżniające się pozytywnie na rynku pracy, to dlaczego nie ujawnia tej informacji na etapie ogłoszenia? Być może w rzeczywistości nie jest tak kolorowo… Warunki finansowe jakie proponuje dana firma dla większości będą najistotniejszą kwestią w ofercie pracodawcy, dlatego dobrze widziane są widełki płacowe. Pozwala to na wstępne ocenienie kandydatom, na ile oferta spełnia ich oczekiwania finansowe oraz skraca czas poświęcony na rozmowy rekrutacyjne. Jeszcze jedna ważna kwestia to kwota brutto i netto. Zgodnie z założeniami programu „Bez PIT dla młodych” osoby do 26 roku życia w większości przypadków są zwolnione z płacenia podatku dochodowego, jednak po ukończeniu tego wieku życie się zmienia… Kolejnym określeniem często używanym w kontekście wypłaty jest „wynagrodzenie adekwatne do wyników pracy”. W dużym uproszczeniu oznacza to system premiowy uzależniony od efektów naszej pracy. Jest to świetny sposób na wyróżnienie najlepszych pracowników. Warto pamiętać jednak, że w szczególności początki mogą być trudne i nie zawsze uda się wypracować dodatkową premię, dlatego istotne jest aby w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej poznać dokładnie zasady przydzielania premii uznaniowych oraz ustalić kwotę wynagrodzenia podstawowego, które wpłynie na nasze konto.

  • ELASTYCZNE WARUNKI ZATRUDNIENIA

Pierwsza myśl, która pojawia się to różnorodne możliwości, ponieważ jako kandydaci sami możemy wybrać to, co dla nas najlepsze. Na ustalenie warunków współpracy wpływ ma wiele elementów, jednak najczęściej zupełnie inna forma będzie korzystna dla kandydata, a zupełnie inna dla pracodawcy. Warto zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami. Powinniśmy określić jakie czynniki właśnie dla nas mają szczególne znaczenie oraz jaka forma współpracy będzie najkorzystniejsza. B2B sprawdzi się lepiej, jeśli zależy nam na dużej elastyczności i będziemy osiągać bardzo wysokie dochody. Jeżeli ważniejsze są stabilizacja i płatne urlopy, prawdopodobniej lepszym rozwiązaniem może okazać się umowa o pracę. Przede wszystkim jednak miejmy na uwadze, że jest to przestrzeń do negocjacji z potencjalnym pracodawcą.

  • BOGATY PAKIET BENEFITÓW lub NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Benefity pozapłacowe to interesujący składnik oferty przyszłego pracodawcy. W zależności od firmy jednak mogą się one znacząco różnić. Przed podjęciem decyzji o wysłaniu CV warto zastanowić się, na których propozycjach zależy nam w szczególności. Rozważając przydatność poszczególnych bonusów należy zastanowić się co dla nas jest wartościowe w dłuższej perspektywie i z jakich rozwiązań będziemy faktycznie korzystać. Nie zawsze benefity będą oczywiste i będziemy dostrzegać ich wymierne korzyści od razu. Owocowe czwartki i karta MultiSport  są bardzo atrakcyjne i dość popularne. Jednak z drugiej strony może większą wartość wyciągniemy z pracy pod okiem doświadczonego opiekuna lub pakietu szkoleń dedykowanego dla naszego stanowiska. Dobrą praktyką jest pokazanie szczegółowej listy oferowanych przez firmę benefitów. Jeśli pracodawca nie podaje takich informacji w ogłoszeniu, może to być dla nas sygnał ostrzegawczy, a ilość dodatkowych bonusów może być mocno ograniczona. Warto również w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej doprecyzować jak wygląda konkretnie ścieżka rozwoju w przypadku danego stanowiska, a także jak będzie rozłożona w czasie. „Nieograniczone możliwości rozwoju” sugerują, że firma zapewni nam różne opcje zwiększania swoich kompetencji oraz zdobywania doświadczenia. To z kolei wiąże się z długoterminową współpracą oraz rekrutacjami wewnętrznymi. Przejrzysty system możliwości awansu w przyszłości oferowany przez firmę oraz świadomość celów jakie powinniśmy zrealizować przełoży się najpewniej na większe zainteresowanie stanowiskiem i ułatwi nam jako kandydatom podjęcie ostateczniej decyzji o współpracy.

  • PRACA W MŁODYM I DYNAMICZNYM ZESPOLE / PRACA W RÓŻNORODNYM I DOŚWIADCZONYM ZESPOLE

Dyskryminacja kandydatów ze względu na wiek jest zakazana, jednak w ten prosty sposób pracodawca może przemycić informację o swoich preferencjach względem kandydata. Oczywiście nie jest to regułą, ale dodanie w treści ogłoszenia podobnych określeń może sugerować jak będzie wyglądał zespół. W zależności od tego czy poszukujemy stanowiska pozwalającego na dużą wymianę wiedzy i uczenie się od osób z większym doświadczeniem czy też chcemy pracować z osobami dopiero zdobywającymi doświadczenie i łączącymi na przykład studia z pracą, może to być istotna wskazówka w ogłoszeniu. Moim zdaniem jednak najlepszą sytuacją będzie jeśli pracodawca będzie oceniał nas przez pryzmat naszych kompetencji i przy tym nie będzie wspominał o wieku w treści ogłoszenia.

  • ELASTYCZNY CZAS PRACY

Nieregulowany czas pracy może wydawać się idealnym rozwiązaniem, jednak bardzo ważne jest ustalenie pewnych granic. Możliwość elastycznego wykonywania obowiązków jest szczególnie przydatna, jeśli musimy łączyć pracę z innymi aktywnościami takimi jak na przykład studia. Rozwiązanie to jednak może mieć również mniej przyjemne dla nas konsekwencje. Nie chcemy raczej, aby pracodawca „wrzucał” nam nowe zadania na ostatnią chwilę lub zaskakiwał poleceniem wyjazdu służbowego. Ustalenie jasnych zasad oraz zakresu obowiązków pozwoli na uniknięcie nadgodzin oraz ułatwi zarządzanie swoim grafikiem.

  • PRZYJAZNE WARUNKI PRACY

Miejsce pracy powinno być dla nas satysfakcjonujące i gwarantować nam komfort wykonywania powierzonych zadań. Co jednak dokładnie oznaczają „przyjazne warunki pracy”? Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków zgodnie z zasadami BHP oraz narzędzi do wykonywania pracy. Rozpoczynając nowe zatrudnienie liczymy również na przyjazne przyjęcie ze strony zespołu, w końcu mamy współpracować. Każdy nowy pracownik potrzebuje także czasu na wdrożenie się w nowe obowiązki i poznanie zasad funkcjonowania danej organizacji. Jest to naturalna kolej rzeczy. Co zatem ma na celu użycie tego zwrotu? Prawdopodobnie dobrze wygląda w treści oferty. Jeśli pracodawca chce pokazać w sposób autentyczny jak wygląda atmosfera w zespole, powinien postawić na więcej informacji, a może nawet „zabrać” kandydata w podróż po organizacji poprzez dodanie filmiku z zespołem lub kreatywnego zdjęcia.

W raporcie „Badanie kandydatów 2019” stworzonym przez InterviewMe kandydaci wskazali, że w ogłoszeniach o pracę najczęściej brakuje im widełek wynagrodzenia (ponad 80% respondentów). Ważne są także informacje o dalszych etapach rekrutacji ( 41,32%) oraz możliwościach rozwoju w firmie (37,22%). Oferty powinny również uwzględniać informacje o potencjalnym przełożonym oraz zespole, formie współpracy, zakresie obowiązków oraz benefitach oferowanych przez pracodawcę. Z kolei w raporcie z badania „Jakość procesów rekrutacyjnych” Aplikuj.pl z 2019 roku, jako niezbędne informacje w ofercie pracy wskazane zostały: dokładny zakres obowiązków, informacje o charakterze zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia, nazwa pracodawcy oraz godziny pracy. Zdecydowanie mniej badanych jako ważne uznało benefity oraz szczegółowe informacje na temat wymagań.

Na tej podstawie można wnioskować, że dla kandydatów bardzo ważne jest aby informacje zostały sformułowane w sposób konkretny i klarowny, dający poczucie, że świadomie mogą podjąć decyzję o przesłaniu swojej aplikacji do pracodawcy. Ogłoszenia jednak nie powinny być zbyt długie i skupiać się wyłącznie na istotnych informacjach. Jak się okazuje, aby proces rekrutacyjny zakończył się sukcesem, zarówno kandydaci jak i rekruterzy muszą się napracować i wykazać spersonalizowanym podejściem. Zatem uważam, że receptą na udany proces rekrutacyjny będzie transparentność oraz świadomość wzajemnych oczekiwań. Jeśli jakieś informacje są niedostatecznie przedstawione na etapie ogłoszenia, pamiętajmy o możliwości kontaktu z firmą lub doprecyzowania interesujących nas kwestii w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Efektywna komunikacja to podstawa!

Autor: Karolina Zdunek