Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu 1260 wyświetleń

Obserwuj

Firma nie ma jeszcze żadnych aktywnych ogłoszeń

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

O nas

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest urzędem administracji rządowej. W skład GDDKiA wchodzi: Centrala, 16 Oddziałów. W strukturze Oddziałów funkcjonuje ponad 100 rejonów i niemal 300 obwodów. Obszar działania oddziału pokrywa się z obszarem danego województwa. GDDKiA powstała 01 kwietnia 2002 r. z połączenia Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych oraz Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad realizuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowychi Autostrad.

Misją GDDKiA jest utrzymanie i rozwój infrastruktury dróg krajowych i autostrad w Polsce poprzez zapewnienie najlepszego możliwego poziomu funkcjonowania dróg krajowych, działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, minimalizowanie wpływu urządzeń krajowej sieci drogowej na otoczenie i środowisko (droga przyjazna człowiekowi) oraz zapewnienie komfortu podróżowania.

Office Photos

*