Stowarzyszenie LEVEL UP 784 wyświetleń

Obserwuj

Stowarzyszenie LEVEL UP

O nas

Celem LEVEL UP jest stałe samodoskonalenie oraz poszerzanie wiedzy zespołu, tak aby mogli realizować nowoczesne i innowacyjne projekty (wymiany, warsztaty, szkolenia), które sprostają wymaganiom i oczekiwaniom zmieniającego się społeczeństwa i będą kreować jego przyszłe potrzeby.

Tworzymy wartości dla naszych interesariuszy poprzez optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału oraz realizację projektów rozwojowych.

MISJA

Pragniemy poprawiać jakość życia lokalnej społeczności, budować nowy model edukacji nieformalnej, a tym samym rozwijać kompetencje społeczno-zawodowe dzieci i młodzieży, przyczyniając się do tworzenia innowacyjnego społeczeństwa przyszłości.

WIZJA

Chcemy być pionierami w dziedzinie edukacji nieformalnej i poprzez współpracę ze szkołami oraz innymi instytucjami szerzyć ideę życia w zgodzie z naturą, jak i z samym sobą, promować równość w społeczeństwie i współpracę bez granic.

LEVEL UP tworzy kulturę innowacji, kreatywności i rozwoju, gdzie każdy ma jasno określone cele i może realizować własne idee i pomysły.

WARTOŚCI:

Kluczowym zasobem LEVEL UP są ludzie, w których rozwój nieustannie inwestujemy naszą wiedzę i czas.

Podstawowymi wartościami, którymi konsekwentnie się kierujemy są:

  • Innowacyjność, kreatywność i ciekawość
  • Wiedza i doświadczenie praktyczne oraz ciągły rozwój
  • Skuteczność (otwartość na innowację, poszukiwanie niecodziennych rozwiązań, współpraca lokalna i międzynarodowa)
  • Zrównoważony rozwój, równość