BK UP! 2024 WIOSNA Harmonogram

Zasady udziału w programie

Cykl BK UP! jest przeznaczony dla studentów Politechniki Wrocławskiej. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

  1. Możesz uczestniczyć w maksymalnie 3 szkoleniach stacjonarnych, realizowanych w ramach BK UP! Wyboru dokonujesz przy zapisach na zajęcia. Nadprogramowe zapisy usuwamy.
  2. Możesz wziąć udział we wszystkich szkoleniach on-line.
  3. Pierwszeństwo w zapisach mają studenci, którzy wzięli udział w ankiecie o potrzebach szkoleniowych. Jeśli wypełniając ankietę podaliście Wasz adres mailowy otrzymacie powiadomienie o uruchomieniu zapisów.
  4. Aby zapisać się na szkolenie, skorzystaj z rezerwacji udostępnionej przy każdym wydarzeniu.
  5. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na szkoleniach stacjonarnych jest ograniczona.
  6. Jeśli nie możesz wziąć udziału w szkoleniu, na które się zapisałeś – zwolnij miejsce.
  7.  Wszystkie szkolenia w ramach BK UP! 2024 WIOSNA odbywają się w dniach 22.04- 26.04. 2024 r.
Nie odnaleziono wydarzeń!