JAK MĄDRZE WYBRAĆ STUDIA MAGISTERSKIE

Podział na studia I oraz II stopnia zawdzięczamy reformie bolońskiej. Jej celem było zapewnienie spójności systemów szkolnictwa wyższego w Europie. Dzięki wprowadzeniu punktów ECTS studenci mają przed sobą więcej możliwości, a świat dosłownie stoi przed nimi otworem. Kontynuacja edukacji na tym samym kierunku w ramach studiów magisterskich jest zazwyczaj oczywistym wyborem, jednak ta decyzja może okazać się bardzo złożona. Warto się dobrze zastanowić w jaki sposób wybrać najkorzystniejszą opcję rozwoju dla siebie. Wybór ten powinien zostać poprzedzony wnikliwą analizą dostępnych informacji oraz uwzględniać nasze indywidualne cele. Jakie czynniki warto w tym przypadku wziąć pod uwagę, o tym postaram się napisać w dzisiejszym artykule.  

Studia to czas kiedy mamy okazję zdobywać nową wiedzę oraz rozwijać umiejętności praktyczne. Sposób spędzenia tego ważnego okresu w życiu zależy przede wszystkim od nas samych oraz wyborów, których dokonamy w związku ze studiami. Pierwszym z nich jest wybór uczelni oraz kierunku studiów I stopnia. Warto prześledzić opinie o uczelniach oraz bazę dostępnych kierunków studiów. Poznanie dokładnego programu studiów może pozwolić na uniknięcie rozczarowań w ich trakcie. Warto również sprawdzić kompleksową ofertę uczelni, w tym: 

 • ilość kół naukowych oraz organizacji studenckich,  
 • zaplecze dydaktyczne oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt,  
 • dostępne programy stypendialne, 
 • możliwość studiowania w języku obcym, 
 • możliwości wyjazdów zagranicznych lub podwójnego dyplomowania,  
 • realizowane projekty, 
 • możliwość współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym i innymi ośrodkami naukowymi. 

Pomocne mogą się także okazać Rankingi Kierunków Studiów (np. Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020). Podobnie sytuacja wygląda przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Z jednej strony studia magisterskie to możliwość pogłębienia specjalistycznej wiedzy z danego obszaru oraz kontynuacja obranej wcześniej ścieżki. Z drugiej strony kolejny stopień może stać się również okazją do rozszerzenia swojej dotychczasowej wiedzy o pokrewne dziedziny, które zaowocują interdyscyplinarną wiedzą na rynku pracy. Zatem warto przyjrzeć się także innym kierunkom, które zwiększą naszą konkurencyjność. Ponowny proces rekrutacyjny pozwala również na wykorzystanie drugiej szansy i rekrutację na kierunek, na który zabrakło nam szczęścia w przypadku studiów I stopnia. Trzeba jednak pamiętać, że drastyczne zmiany kierunku studiów są skomplikowane pod wieloma względami oraz mogą zostać różnie odebrane, dlatego taka decyzja powinna zostać w szczególności dobrze przemyślana. Studia II stopnia mogą być ponadto kolejnym etapem na drodze do rozwoju kariery naukowej oraz studiów III stopnia.  

Znajomość oferty uczelni wyższych oraz możliwości, jakie dają poszczególne kierunki są bardzo istotne. Jednak nie można zapomnieć, że najważniejszą kwestią są nasze indywidualne predyspozycje oraz zainteresowania. Warto znać perspektywy zatrudnienia w przypadku poszczególnych kierunków studiów, a za decyzją dotyczącą wyboru ścieżki edukacyjnej powinna stać obserwacja siebie oraz spojrzenie na własne cele życiowe.  

Wybór kierunku studiów powinien stanowić balans pomiędzy naszymi zainteresowaniami a potrzebami rynku pracy 

Szczególnie w dzisiejszych czasach rynek pracy jest środowiskiem bardzo dynamicznym, zatem nie mamy gwarancji, że aktualne trendy w zatrudnieniu utrzymają się w dłuższej perspektywie. Należy obserwować poszczególne branże oraz stanowiska cieszące się obecnie największą popularnością, jednak to nie powinien być jedyny czynnik decydujący o naszym wyborze. Warto stawiać na kompetencje oraz umiejętności interdyscyplinarne, ponieważ w przyszłości mogą się one okazać bardziej atrakcyjne dla pracodawców, niż sama nazwa wyuczonego zawodu. Budowanie świadomej kariery zawodowej to wybieranie opcji, które są dla nas rozwojowe oraz przybliżają nas do realizacji założonych celów zawodowych. Zachęcam do traktowania studiów jako środka do realizacji celu, którym jest wykonywanie satysfakcjonującej nas pracy zawodowej. Ukończone studia dają nam wiedzę oraz kompetencje, które musimy samodzielnie rozwijać poprzez dodatkowe aktywności oraz zdobywanie poszczególnych doświadczeń zawodowych. 

Kolejnym aspektem w przypadku wyboru studiów magisterskich jest sprawdzenie szczegółów organizacyjnych, ponieważ często studenci w trakcie ostatnich semestrów decydują się na łącznie nauki ze zdobywaniem doświadczenia w ramach praktyk , staży lub też podejmują zatrudnienie. Tutaj może pojawić się pytanie związane z trybem studiów, ponieważ studia stacjonarne wymagają zazwyczaj więcej elastyczności w organizacji swojego czasu. Dlatego warto sprawdzić możliwość dostosowania planu zajęć do indywidualnych potrzeb oraz naszych przyszłych planów zawodowych. Jeżeli ilość zajęć nie będzie pozwalała na podjęcie pracy zarobkowej, być może warto rozważyć działalność w kole naukowym lub innej organizacji studenckiej, które także przyczynią się do  rozwoju naszego doświadczenia. 

Decyzje, które zostaną podjęte teraz będą z pewnością miały wpływ na nasze dalsze życie, jednak nie są to wybory ostateczne. Zachęcam, aby poświęcić czas na zapoznanie się z opcjami, które są dla nas dostępne. W tym celu proponuję: 

 • prześledzić strony poszczególnych uczelni oraz wydziałów, a także zapoznać się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez działy rekrutacji
 • poznać opinie wykładowców oraz studentów danego kierunku, 
 • zorientować się w perspektywach zatrudnienia wybranych kierunków studiów, 
 • przeanalizować własne predyspozycje oraz sprecyzować plany edukacyjno- zawodowe, 
 • zidentyfikować ważne dla nas aspekty studiów magisterskich. 

Na decyzję dotyczącą dalszej ścieżki edukacji mają wpływ różne czynniki, które warto uważnie rozważyć. Prestiż uczelni oraz kierunku, chęć zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy oraz kompetencji poszukiwanych na rynku pracy czy też możliwość rozwijania własnych zainteresowań, to nie wszystko. Warto również pamiętać o bardziej przyziemnych kwestiach, takich jak lokalizacja uczelni, sprawy prywatne czy sytuacja finansowa. Studia magisterskie możemy również potraktować jako okazję do wzmocnienia kompetencji, które stanowią dla nas wyzwanie. Studiowanie w języku angielskim może pomóc przełamać barierę językową lub strach przed komunikowaniem się w języku obcym. Pracodawcy z pewnością także docenią taką umiejętność. Możemy również wykorzystać okazję od poznania innej kultury oraz sytemu edukacyjnego dzięki wyjazdom w ramach programu Erasmus lub systemowi podwójnego dyplomowania. Finalnie jest to okazja do zmierzenia się ponownie z przedmiotami, które przysporzyły nam trudności w trakcie studiów I stopnia oraz uzupełnienie istotnych umiejętności. Świadomość możliwości jest ważna. Jeszcze ważniejsza jest umiejętność wyboru, tego, co dla nas najlepsze. Jeśli ten artykuł to wciąż za mało, zapraszam serdecznie na konsultacje indywidualne z doradcami zawodowymi Biura Karier Politechniki Wrocławskiej.

Kalendarz spotkań znajduje się na naszej stronie główniej. Tak, to ten niebieski przycisk. Śmiało!

Autor: Karolina Zdunek