Quant Scholarship Program

W imieniu Credit Suisse Careers serdecznie zapraszamy zainteresowanych studentów o profilu matematyczno-informatycznym na wykład inauguracyjny programu stypendialnego QUANT SCHOLARSHIP PROGRAM – JUŻ 21 PAŹDZIERNIKA 2020r.

Gdzie? Platforma ZOOM. Link do spotkania zostanie udostępniony w dniu wydarzenia.

Godz. 13.00

Dołącz do wydarzenia: https://business.facebook.com/events/674541863442611/

Link do zapisów na egzamin wstępny do projektu: https://biurokarier.pwr.edu.pl/pl/eforms/quant-scholarship-program-application-form/14/

Regulamin

————————————–

Współpraca w obszarze matematyczno-informatycznym pomiędzy Politechniką Wrocławską a Credit Suisse Polska zaowocowała programem stypendialnym Quant Scholarship Program.

Jest on dedykowany dla grupy studentów o profilach matematyczno-informatycznych zainteresowanych aplikacją swoich kompetencji w świecie bankowości inwestycyjnej Credit Suisse.

Celem programu jest pokazanie studentom, jak zaawansowana matematyka oraz najnowsze technologie informatyczne kształtują świat finansowy oraz w jaki sposób teoretyczna wiedza zdobywana podczas studiów na Politechnice Wrocławskiej może być aplikowana do rozwiązywania rzeczywistych problemów finansowych.


Co oferuje Quant Scholarship Program:

– 10 nagród (5000 PLN netto) dla studentów, którzy zakwalifikują się i zrealizują wymagania programu

– 9 otwartych wykładów z zakresu programowania funkcyjnego i modelowania produktów pochodnych

– Opiekę doświadczonych praktyków (Quantów CS)

– Nakreślenie potencjalnej ścieżki kariery mogącej prowadzić do zatrudnienia


Informacja odnośnie kompetencji potencjalnych kandydatów:

1.Preferowane dyscypliny: matematyka, informatyka, fizyka, studia inżynierskie

2.Kompetencje idealnego kandydata (nie sztywne wymagania):

– Zrozumienie bardziej zaawansowanych problemów matematycznych: statystyka, prawdopodobieństwo, równania różniczkowe, stochastyka

– Umiejętność programowania (języki funkcyjne jako plus)

Preferowane doświadczenie akademickie w kolejności: studenci studiów doktorskich, magisterskich oraz drugiego i trzeciego roku licencjackich.


Etapy rekrutacji do programu:

1 etap

Przesłanie do dnia 1 listopada 2020 r formularza rekrutacyjnego wraz z CV

Mile widziane pisemne rekomendacje wykładowców

Prosimy o przygotowanie potwierdzenia średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego.

2 etap

– Egzamin wstępny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Link do zapisów: https://biurokarier.pwr.edu.pl/pl/eforms/quant-scholarship-program-application-form/14/

3 etap

-Testy lub zadania domowe


Warunki w stosunku do zakwalifikowanych studentów do otrzymania nagrody:

-Udział w min 80% wykładów (wstępny harmonogram poniżej)

-Rozwiązywanie i prezentacja zadań domowych/projektów

-Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz zaznajamianie się z zadaną literaturą na kolejne spotkanie

Regulamin


Ramowy plan zajęć:

-Wykład inauguracyjny 21 października 2020 r.

-3 wykłady na temat F# (listopad, grudzień 2020 i styczeń 2021)

-3 wykłady na temat modelowania symulacji matematycznych (luty, marzec, kwiecień 2021)

-1 wykład projektowy (maj 2021)

-1 wykład podsumowujący (czerwiec 2021)