Program mentoringowy

Program, do którego zapraszamy Absolwentów Politechniki Wrocławskiej.

Udział w programie umożliwia nawiązanie relacji Mistrz-Uczeń i stania się autorytetem oraz przewodnikiem dla młodych pokoleń wkraczających na rynek pracy. Jest to również świetna okazja do zbudowania kultury dzielenia się wiedzą, jako mostu międzypokoleniowego, łączącego kulturę współpracy i motywacji.

Udział w programie jest bezpłatny. Mentorzy nie otrzymują wynagrodzenia a studenci nie ponoszą opłat za uczestnictwo.

Informacje o kolejnej edycji:

 

Zapraszamy Absolwentów Politechniki Wrocławskiej do wyjątkowego projektu, w którym jako Mentorzy\Eksperci w swojej branży mogą:

 • podzielić się wiedzą i doświadczeniem ze studentami PWr;
 • umocnić wizerunek osoby społecznie odpowiedzialnej;
 • ponownie poczuć się częścią macierzystej uczelni;
 • poznać spojrzenie młodego pokolenia;
 • nawiązać interesujące kontakty.

Mentoring to:

 • indywidualne spotkania absolwenta PWr ze studentem;
 • elastyczna forma i miejsce spotkań (ONLINE, firma, uczelnia, pub …);
 • tematyka spotkań zgodna z celem i potrzebami studenta;
 • szansa na poznanie wielu inspirujących osób.

Jak wziąć udział w projekcie:

 • wypełnij formularz zgłoszeniowy;
 • poznaj zaproponowanych studentów/mentee;
 • rozpocznij swoją przygodę z mentoringiem!

Rekrutacja Mentorów trwa: Zostań Mentorem – Biuro Karier (pwr.edu.pl)