Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Politechnika Wrocławska jest jednym z liderów w klasyfikacji na najbardziej usportowioną
Uczelnię w kraju. Prowadzimy zorganizowane treningi w 25 dyscyplinach dla studentek i studentów oraz dodatkowo organizujemy reprezentacje w następnych 23 dyscyplinach objętych programem Akademickich Mistrzostw Polski.

Oprócz oferty dla studentów-sportowców Uczelnia zapewnia bogatą ofertę zajęć z wychowania fizycznego oraz organizację licznych wydarzeń o charakterze sportowym, rekreacyjnym i prozdrowotnym. Do najważniejszych należą organizacja biegu masowego o Puchar JM Rektora Politechniki Wrocławskiej i Tygodnia Sportu Na PWr z okazji Święta Nauki – odbywających się cyklicznie w okolicy 15 listopada, a także cykl zawodów sportowych w ramach Międzywydziałowych Mistrzostw Politechniki Wrocławskiej w różnych dyscyplinach sportowych. W wydarzeniach tych
czynnie bierze udział ok. 1000 studentów i pracowników Uczelni.

Za organizację akademickiej kultury fizycznej na Uczelni odpowiedzialne jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (swfis.pwr.edu.pl), które zapewnia odpowiednią kadrę, organizację i obiekty sportowe.

Jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie wymiany barterowej dotyczącej promowania działalności przedsiębiorców wśród społeczności Uczelni, w mediach uczelnianych i w czasie wydarzeń sportowych w zamian za pomoc w pozyskanie nagród dla uczestników.

Osobami do kontaktu w bieżącym roku akademickim – 2023/24 są Agata Makuch (tel. 713407513 lub agata.makuch@pwr.edu.pl) oraz Robert Jarosz (tel. 695360100 lub robert.jarosz@pwr.edu.pl)